Psychomotorische therapie                

Psychomotorische therapie (PMT) is een vorm van ervaringsgerichte hulpverlening gericht op lichaamsbeleving. Het gaat vooral om doen en minder om praten. Tijdens de individuele PMT wordt door te bewegen de cliënt als persoon zichtbaar, dit noemen we bewegingsgedrag. Gedrag wordt dan zichtbaar, gevoel merkbaar en gedachten bespreekbaar. Het doel van de behandeling is het leren stilstaan bij het lichaam en zijn signalen en het meer in contact komen met het gevoel. Daarnaast kan PMT ook gericht zijn op gedragsverandering en op het verbeteren van het sociaal functioneren.

 

Werkwijze

Bij psychomotorische therapie is de cliënt samen met de therapeut bezig met het doen van bewegingsactiviteiten. Deze therapievorm vindt daarom plaats in een gymzaal. Makkelijk zittende kleding is dan ook aan te raden. Bij PMT is niet van belang om goed te zijn in sport en/of bewegen.

De PMT'er vertaalt de hulpvraag naar bewegingsvormen en/of spelvormen. Door de vragen die de PMT'er stelt en de opdrachten waartoe de PMT’er de cliënt uitdaagt krijgen de bewegings-/spelvormen betekenis. Bij psychomotorische therapie worden er inzichten verkregen, kan geëxperimenteerd worden met ander gedrag en wordt er geleerd door te doen. Hierdoor wordt er sneller geleerd over het ‘wat’ en ‘waarom’ van het gedrag, makkelijker andere oplossingen ontdekt en kunnen deze meteen in de praktijk toegepast worden.

In de PMT wordt gewerkt met aandacht-, ontspannings- en ademoefeningen. Daarnaast worden er bewegingsopdrachten ingezet, kunnen werkvormen in tweetallen worden uitgevoerd en kan symbolische werken met materiaal een onderdeel van de therapie zijn. Bij GGZON wordt ook runningtherapie ingezet als onderdeel van de psychomotorische therapie.

 

Doelgroep

Psychomotorische therapie is geschikt voor mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problemen. Hierbij  kan worden gedacht aan de hulpvragen:

  • Lichaamsbewustzijn, lichaamsbeleving
  • Autonomie, eigenwaarde, empowerment
  • Zelfbeeld
  • Ontspanning, stresshantering, spanningsregulatie
  • Activering fysiek / emotioneel / sociaal
  • Aandachtregulatie

 

Meer informatie

Voor meer informatie over psychomotorische therapie kan gekeken worden op de website van de Beroepsvereniging voor vaktherapieën: www.vaktherapie.nl/psychomotorische-therapie

 

   

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer