Werkwijze Volwassenen

In de behandeling kunnen diverse fases aan bod komen:

Het intakegesprek: Het intakegesprek is het eerste face-to-face contact met een behandelaar van GGZON. Het is mogelijk dat u één intakegesprek krijgt,  maar er kunnen ook meerdere intakegesprekken plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de klachten waar u zich mee aanmeldt. Het intakegesprek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten, achtergrond en uw hulpvraag. De behandelaar maakt naar aanleiding van het intakegesprek een verslag en bespreekt deze met het team in het intakeoverleg. Er wordt gekeken of uw hulpvraag binnen onze instelling past en wanneer dit niet het geval is zullen wij nadenken over waar u dan wel geholpen zou kunnen worden. Wanneer wij denken dat u bij ons op de goede plek bent, wordt besproken welke behandeling en therapeut het meest passend voor u is.

Diagnostiekfase: Naast de intake is er soms aanvullende informatie nodig om een goed behandelplan op te kunnen stellen. De mogelijkheid is aanwezig dat er na het intakegesprek eerst nadere diagnostiek gedaan wordt alvorens er gestart wordt met de behandeling. De diagnostiek bestaat uit (neuro)psychologische testen, spelobservaties bij kinderen, gezinsgesprekken, observaties tijdens vaktherapie of ATT, schoolobservaties.

Adviesgesprek: In het adviesgesprek zullen de uitkomsten van het intakeoverleg of de resultaten uit de diagnostiek aan u teruggekoppeld worden.

Behandelfase: Na de intakefase en eventueel een diagnostiekfase start de behandeling. De behandelaar stelt samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan staan de behandeldoelen, de behandelvorm en de afspraken die u met uw behandelaar maakt. Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan gaat de behandeling van start.

 

  Laatste nieuws

GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer