Beeldende therapie

Beeldende therapie is een therapievorm uit de vaktherapie met als doel psychologische, acceptatie, veranderings- en ontwikkelingsprocessen te bewerkstelligen. Belangrijk is de dialoog tussen de cliënt, de werkstukken en de beeldend therapeut. Via expressie leert de cliënt te ervaren en uit te drukken wat met woorden soms moeilijk gaat. Het doen en ervaren staat centraal in de therapie. Beeldende therapie onderscheidt zich van andere vormen van therapie omdat er werkstukken gemaakt worden die een blijvend karakter hebben.  De cliënt kan het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel cliënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert hen met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie.

 

Werkwijze

Binnen de beeldende therapie krijgt de cliënt alle ruimte om te experimenteren en te spelen met mogelijkheden. De eigen manier van vormgeven staat centraal. Soms werkt het beter om vanuit de zintuigen aan de slag te gaan waardoor gedachten, problemen, blokkades en verlangens sneller helderder en geuit kunnen worden. Er is vrijwel altijd een relatie tussen hoe het beeldend materiaal gebruikt wordt en hoe men in het leven staat. Het bespreken en bewust worden van de betekenis van het beeldend werk is een manier om beter te begrijpen wat zich afspeelt op het gebied van gevoelens. In de loop van de therapie krijgt de cliënt hier meer zicht op. Al doende wordt geëxperimenteerd met wat en hoe men zou willen veranderen.

Als basismateriaal wordt gebruik gemaakt van teken- en schildermateriaal maar vaak ook van klei, steen en hout. De te gebruiken technieken en materialen sluiten aan bij de doelstelling, doelgroep,  methodiek en visie van de beeldend therapeut. Meer hierover is te vinden onder het kopje medewerkers bij de specifieke vaktherapeut beeldend.

 

Doelgroep

Voor beeldende therapie hoeft de cliënt niet goed te kunnen tekenen of schilderen. Het doel is niet iets moois maken maar een bepaalde ontwikkeling tot stand te laten komen. Beeldend materiaal is alleen maar een middel hiertoe. Beeldende therapie sluit goed aan bij cliënten die moeilijk over problemen/gevoelens kunnen praten of geneigd zijn om gevoelens weg te stoppen. Er zijn ook cliënten die wel heel goed over problemen kunnen praten maar geen contact (meer) hebben met hun gevoelens. Andere cliënten hebben last van ervaringen waar ze geen woorden voor hebben of waar woorden te kort schieten. Voor al die mensen vormt beeldende therapie een passende behandeling.

 

Meer informatie

Voor meer informative over beeldende therapie kan gekeken worden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende therapie: www.nvbt.vaktherapie.nl of van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB): www.vaktherapie.nl

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer