Groepstherapie voor jongvolwassenen

Doel

Het bieden van inzicht gevende groepstherapie aan cliënten van GGZON, in de leeftijd tussen 18-27 met problemen die onderliggend te maken hebben met levensfaseproblematiek, zoals identiteitsproblemen, autonomie, overgang van adolescentie naar volwassenheid.

Klachten kunnen zich hierbij op veel gebieden manifesteren, te denken valt aan angst- en stemmingsproblemen, stagnatie op het gebied van opleiding/werk, (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek.

Opzet

De therapiesessies vinden wekelijks plaats onder leiding van twee ervaren therapeuten. Een sessie duurt 90 minuten en vindt plaats op de dinsdagen van 9 tot 10.30 uur.

De groep heeft maximaal 8 deelnemers. De groep kent een open structuur, wat inhoudt dat mensen kunnen instromen als er een plek vrijkomt en uitstromen wanneer hun therapieproces binnen de groep afgerond is, wat per persoon verschillend zal zijn.

Halfjaarlijks wordt de voortgang van een cliënt in de groep geëvalueerd.

De groep loopt in principe continue door, met een eventuele zomerstop.

Kosten

Deelname aan de groepstherapie wordt vergoed door de zorgverzekering, waarbij het eigen risico wel meetelt.

Aanmelden

Aanmelden kan via een verwijzing voor SGGZ door de huisarts.

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen:
Lees meer
COMET training gaat van start op 20 september 2018
Lees meer