Muziektherapie

Muziek speelt een grote rol in ons dagelijks leven. Muziek maakt je emoties los en brengt je in een andere stemming. Muziek raakt je hart en brengt in beweging. Muziek is goed voor lichaam en geest.

Muziektherapie is een ervaringsgerichte vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gebruikt worden. Met andere woorden muziektherapie is mensen helpen met muziek. Middels diverse werkvormen wordt geoefend met het herkennen van eigen spanning, het reguleren van aandacht en het herkennen van eigen gevoelens. Het doel is de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen en gevoelens in de vorm van emoties, adequater te kunnen uiten.

Muzikale kennis of vaardigheden zijn niet nodig om aan muziektherapie deel te nemen. Een muziektherapeut stemt zijn werkwijze af op elke individuele deelnemer. Want als er iets is wat persoonlijk raakt, dan is het wel muziek!

 

Werkwijze

Tijdens muziektherapie kan er geluisterd worden naar muziek, worden diverse instrumenten bespeeld, wordt er gezongen en bewogen. Er wordt vooral veel samengespeeld, waardoor geoefend wordt met samen kunnen werken. En dit alles met veel ruimte voor de eigenheid van het kind.  Door de ervaringsgerichte manier van werken kunnen de opgedane inzichten en tips meteen toegepast worden. Van muziektherapie merk je dus snel effect en er zijn geen vervelende bijwerkingen.

Binnen GGZON wordt muziektherapie ingezet volgens de methode van affectregulerende vaktherapie (ArVT).

 

Doelgroep

Muziektherapie is er voor jong en oud. Binnen GGZON wordt muziektherapie gericht op kinderen met gedrags- en affectregulatieproblematiek en aandachts- en ontwikkelingsstoornissen. Hierbij worden ouders/opvoeders altijd betrokken, omdat ze de bron zijn voor het welbevinden van het kind. Zo worden zowel kind als ouders geholpen.

 

Effectiviteit

Het positieve effect van muziek op onze gezondheid is wetenschappelijk aangetoond. Onderzoek maakt duidelijk: muziek is goed voor je brein, geen enkele andere activiteit beïnvloedt zoveel hersengebieden.

 

Meer informatie

Meer informatie over muziektherapie kan o.a. gevonden worden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT): www.nvvmt.nl of op www.muziektherapie.nl.

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer