Dramatherapie

In dramatherapie (ook wel: vaktherapie drama) ligt het accent op het handelen en de ervaring in spel. Theaterwerkvormen en expressietechnieken worden ingezet om een acceptatie – en/of veranderingsproces te bewerkstelligen, zoals: het maken van en spelen met verhalen, liedjes, gedichten en toneelteksten, improvisatie, poppenspel, rollenspel, muziek, dans, decors, hutten, maskers, regie, met behulp van allerlei attributen en verkleedkleren. De therapeut sluit aan bij de eigenheid, behoeften en mogelijkheden van het kind.

Talent in toneelspelen is niet nodig om dramatherapie te kunnen volgen en om hier baat bij te kunnen hebben.

 

Werkwijze

Binnen GGZON wordt vaktherapie drama ingezet volgens de methode van affectregulerende vaktherapie (ArVT).

In spel wordt een ‘alsof’ situatie gecreëerd. Deze biedt het kind de veiligheid om te experimenteren. Het kind kan zo op eigen wijze ervaringen, ideeën, dromen, wensen en angsten vormgeven. De therapeut onderzoekt, erkent en verwoordt met het kind wat het in en buiten de spelsituatie ervaart. Zo leert het kind eigen gevoelens, gedachten en overtuigingen kennen én verwoorden. Daarnaast ontdekt het kind nieuwe mogelijkheden om met sociale situaties om te gaan en breidt het zijn rol/gedragsrepertoire uit. De therapeut speelt samen met het kind en, indien wenselijk, ouders en/of andere gezinsleden.

Enkele voorbeelden:

  • Een kind dat moeite heeft met het nemen van initiatieven en/of faalangstig is, wordt aangemoedigd  om in toenemende mate de regie te nemen in spel en hiermee succeservaringen op te doen.
  • Een kind dat impulsief is, oefent juist om ook de regie en inbreng van de ander te accepteren.
  • Een kind dat moeite heeft met onverwachte situaties oefent door improvisatiespel om hier flexibeler mee om te gaan en zal op den duur meer veiligheid in zichzelf ervaren.
  • Een kind dat zich agressief gedraagt of intolerant is naar anderen zal in rollenspel geconfronteerd worden met de consequenties van diens gedrag voor de ander en voor zichzelf.
  • Een kind dat het nodige te verwerken heeft kan baat hebben bij het maken en spelen van een verhaal, waarin elementen symbolisch zijn voor wat het zelf heeft beleefd. Een voor het kind bevredigend verloop van het verhaal kan zo een troostende, bemoedigende, helende werking hebben en het kind verder helpen in het verwerkingsproces.

 

Doelgroep

Dramatherapie is helpend voor kinderen die: weinig zelfvertrouwen hebben; (faal)angstig zijn; een negatief zelfbeeld hebben; een beperkt inlevingsvermogen hebben; problemen ondervinden in het contact met anderen; zich depressief voelen; moeite hebben eigen gevoelens te (h)erkennen en verwoorden; moeite hebben met onverwachte situaties en veranderingenoeite hebben fantasie en realiteit te onderscheiden; moeite hebben met het aanvoelen en aangeven van grenzen; moeite hebben met het aanvaarden van regels of leiding; last hebben van te veel of te weinig prikkels.

Bovenstaande problemen kunnen een gevolg zijn van: AD(H)D, vormen van ASS (autisme), hechtingsproblematiek, een leerstoornis een traumatische ervaring of ingrijpende veranderingen door verhuizing, scheiding of verlies van een dierbare.

 

Effectiviteit

Naar het effect van bovenstaande beschrijving van affectregulerende vaktherapie drama voor de diverse doelgroepen wordt momenteel wetenschappelijk onderzoek gedaan.

 

Meer informatie

Meer informatie over dramatherapie kan o.a. gevonden worden op de website van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB): www.fvb.vaktherapie.nl en de Vereniging Vrijgevestigde Vaktherapeuten Twente (VVTT): www.vvttwente.nl.

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer