Schemagerichte therapie

Schemagerichte therapie, of schematherapie, is een vorm van psychotherapie waarbinnen inzichten en technieken uit diverse therapievormen worden geïntegreerd. Het is erop gericht om disfunctionele (niet-helpende) schema’s  te identificeren en te veranderen. Disfunctionele schema’s zijn brede thema’s of patronen die bepalen hoe een persoon zichzelf, de ander en de wereld ziet en ervaart. Ze hebben een sterke invloed op het denken, voelen en handelen van de persoon. Dit soort schema’s ontstaat in de jeugd en blijft vaak het gehele leven van invloed. Een voorbeeld hiervan is dat iemand die is opgegroeid in een gezin waarbinnen huiselijk geweld plaatsvond, het op volwassen leeftijd moeilijk vindt om anderen te vertrouwen en zichzelf isoleert. Binnen schematherapie gaat men op zoek naar deze schema’s en wordt er gewerkt aan het verzwakken ervan, terwijl men tegelijkertijd de gezonde kanten van de persoon versterkt.

 

Werkwijze

Bij schemagerichte therapie wordt allereerst onderzocht welke disfunctionele schema’s aanwezig zijn en hoe de cliënt met deze schema’s omgaat. Er wordt tevens onderzocht hoe deze schema’s zijn ontstaan. In de daaropvolgende veranderingsfase van de therapie gaat men aan het werk met de disfunctionele schema’s. Dit gebeurt met behulp van technieken gericht op het denken, het gevoel en het gedrag. In het kort houdt dit in dat men leert om op verstandelijk niveau in te zien dat de schema’s niet kloppen (denken), op gevoelsniveau stil te staan bij de herkomst en betekenis van de schema’s en dit te uiten (voelen), en op gedragsniveau aanpassingen te maken om oude, disfunctionele patronen te doorbreken (doen).

 

Doelgroep

Omdat schemagerichte therapie zich richt op het behandelen van hardnekkige patronen, is het met name geschikt voor mensen met (trekken van) persoonlijkheidsproblematiek of mensen met chronische of herhaaldelijk terugkerende psychische klachten, waaraan bepaalde karaktertrekken ten grondslag liggen.

 

Effectiviteit

Uit enkele wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat schemagerichte therapie een effectieve vorm van behandeling is en ook in de praktijk worden hier positieve effecten mee behaald.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over schematherapie kan gekeken worden op de volgende website: www.schematherapie.nl

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer