Psycho-educatie groep ASS

Periodiek start GGZON met een psycho-educatie groep 'Ik ben speciaal' voor kinderen die een diagnose hebben in het autisme spectrum. Soms weet een kind nog niet dat hij of zij een diagnose heeft, soms weet een kind wel dat hij of zij een diagnose heeft, maar weet hij of zij niet precies wat dat inhoudt. Deze groep is er voor bedoeld meer duidelijkheid te krijgen over een autisme spectrum stoornis. Hierbij wordt ook gekeken naar de positieve kanten. Kinderen met autisme zijn namelijk vaak ook ergens heel goed in.

De groep bestaat uit 10 keer 1,5 uur voor uw kind en 3 keer 1,5 uur voor u als ouder. Voor de start van de groep, tussentijds en na afloop. Zowel de kinderen als de omgeving moet klaar zijn voor deze groep. Dit wil zeggen dat de kinderen die deelnemen aan de groep beseffen dat ‘er iets is’.

Waar: GGZON, Dr. Poelsstraat 63A, 7572 ZV Oldenzaal

Wanneer: Periodiek. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via 0541 - 535 245.

Wie: Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis en hun ouders

Hoe: Er zijn bij elke bijeenkomst minimaal 2 mensen van GGZON aanwezig. Van de kinderen en de ouders wordt een actieve inbreng verwacht. Dit kan onder anderen door het maken van thuisopdrachten.

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen:
Lees meer
COMET training gaat van start op 20 september 2018
Lees meer