Psycho-educatie groep ADHD

GGZON start periodiek met een psycho-educatie groep voor kinderen met de diagnose ADHD. De psycho-educatie zal plaatsvinden volgens de methode ‘Ferry Ferrari’. Dit is een groepsmethode voor kinderen die de diagnose ADHD hebben waarin kinderen aan de hand van een werkboek inzicht krijgen in hun diagnose. Deze groep is er voor bedoeld meer duidelijkheid te krijgen over ADHD. Hierbij wordt ook gekeken naar de positieve kanten. Kinderen met ADHD hebben ook veel kwaliteiten.

 

Doelgroep

In de volgende gevallen kan het fijn zijn voor uw kind om aan de groep mee te doen:

  • Soms weet een kind nog niet dat hij of zij een diagnose heeft.
  • Soms weet een kind wel dat hij of zij een diagnose heeft, maar weet hij/zij niet precies wat dat inhoudt

 

Werkwijze

Voordat de groep start zal er een intakegesprek plaatsvinden voor ouders en kind samen. Tijdens dit intakegesprek krijgt u meer informatie over de inhoud van de bijeenkomsten en kunt u vragen stellen aan de groepsleiders. Samen zullen we dan beslissen of deze groep op dit moment het meest geschikt is voor uw kind, of dat individuele psycho-educatie toch beter is.

De psycho-educatie bestaat uit 5 keer 1,5 uur voor uw kind en 2 keer 1,5 uur voor de ouders.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst en vóór de laatste bijeenkomst wordt aan u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten zullen via de mail verstuurd worden. Tevens ontvangt u voor de laatste bijeenkomst een evaluatieformulier over de groep. Na afloop vindt er een evaluatiegesprek plaats met ouders en kind samen.

 

Waar: GGZON, Dr. Poelsstraat 63A, 7572 ZV Oldenzaal

Wanneer: Periodiek. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via 0541 - 535 245.

Wie: Kinderen met de diagnose ADHD en hun ouders.

Wat:       Inhoud van de bijeenkomsten kinderen:

  • Kennismaking en uitleg over ADHD
  • Oorzaken en weetjes over ADHD
  • Wat kun je zelf doen aan ADHD?
  • Medicijnen en meer TomTom tips
  • Afsluiting

              Inhoud van de bijeenkomsten ouders:

  • Kennismaking en uitleg over ADHD
  • Wat heeft uw kind geleerd over ADHD?

Hoe: Er wordt gewerkt aan de hand van het boek “Ferry Ferrari”. Ouders wordt gevraagd dit boek en bijbehorend werkschrift aan te schaffen. Er zijn bij elke bijeenkomst 2 mensen van GGZON aanwezig. Van de kinderen en de ouders wordt een actieve inbreng verwacht, dit kan onder andere door het maken van thuisopdrachten.

 

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen:
Lees meer
COMET training gaat van start op 20 september 2018
Lees meer