Beeldend therapie

Beeldend therapie is een indirecte en ervaringsgerichte manier van werken aan emotieregulatie. Bij kinderen en jongeren biedt werken met divers beeldend materiaal een goede ingang tot het leren verkennen van hun eigen gevoelswaarneming in relatie tot hun omgeving.

 

Werkwijze

Bij Beeldend therapie werk je met divers creatief materiaal, zoals krijt, potlood, verf, klei en hout. Door met het materiaal te werken leer je verschillen ontdekken wat bij jou past, wat jij fijn en leuk vindt of juist niet. In deze beleving leer je aandacht geven voor wat je zelf voelt en ervaart.

Bij het jongere kind werkt de therapeut vaak met kind en ouder/verzorger samen, waardoor de onderlinge afstemming tussen ouder/ verzorger en kind zichtbaar en bespreekbaar wordt. Al werkend spiegelt de therapeut de beleving en gevoelens van het kind/ jongere terug, waardoor eigen gevoelens en gedachten zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt. Hierdoor leert de ouder onderliggende gevoelens van het kind beter begrijpen, waardoor kinderen zich op hun beurt beter begrepen en gehoord voelen. Deze ontwikkeling werkt positief aan de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en aan de onderlinge band tussen ouder en verzorger.

De therapeut maakt tijdens het werken gebruik van de methode Affectregulerende vaktherapie (ArVT)

 

Doelgroep

Beeldend therapie is geschikt voor jong en oud. Bij GGZON team Kind & Jeugd, wordt beeldend therapie gegeven aan kinderen en jongeren die stagneren in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Deze stagnatie kan het gevolg zijn vanuit een ontwikkelingsstoornis, maar ook vanuit aandacht en gedragsproblematiek in de thuissituatie of op school.

Bij de therapie wordt zowel het kind en de jongere, maar ook de ouders geholpen. Indien mogelijk en/of wenselijk, werken ouders met de therapie mee, waardoor het welbevinden van beide weer wordt bevorderd.

 

Effectiviteit

Naar het effect van affectregulerende vaktherapie beeldend wordt momenteel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hierbij wordt vooral gekeken naar in hoeverre de emotieregulatie verbeterd.

 

Meer informatie

Meer informatie over (Affectregulerende) beeldend therapie kan gevonden op de website van de overkoepelende organisatie van Vaktherapie: www.vaktherapie.nl en op de website van Affectregulerende vaktherapie: www.affectregulerendevaktherapie.nl.

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer