Mijn naam is Bob Spijker en ik ben psychomotorisch therapeut, docent bewegingsonderwijs, coach en trainer. Van jongs af aan heb ik een grote interesse gehad in sport, en ben vanuit die gedachte in 1999 gestart met de opleiding docent bewegingsonderwijs op de Calo in Zwolle.

In mijn laatste studiejaar van de opleiding lichamelijke opvoeding heb ik bewust gekozen voor het speciaal basis en voortgezet onderwijs. Juist die kinderen en jongeren waarbij met name de sociale interactie en het zich leren handhaven in hun omgeving net wat ingewikkelder is. Vanuit mijn wens om meer voor kinderen met een hulpvraag te kunnen betekenen ben ik daarna gestart met de opleiding tot psychomotorisch therapeut.

Psychomotorische therapie geeft mij de mogelijkheid om in een kleinere setting (individueel of in kleine groepen) door middel van bewegingssituaties recht te doen aan de hulpvraag van het kind, de jongere of de adolescent. Juist in deze bewegingssituaties komen gedragingen naar voren die vaak in reguliere gesprekken minder direct duidelijk zichtbaar worden. Tevens kan er heel direct geoefend worden met nieuwe gedachten, gevoelens en gedrag in de veilige situatie in de zaal.

Door open, uitnodigend en transparant te zijn in mijn houding zorg ik voor een ontspannen sfeer waarin de cliënt alle ruimte heeft om te werken aan de doelstelling. Het contact met de ouders/verzorgers en de verwijzers vind ik erg belangrijk. Korte lijnen in de communicatie en duidelijkheid naar alle betrokkenen maken dat ik de cliënt zo goed mogelijk kan behandelen binnen de PMT.

Naast het werken in mijn eigen praktijk, Praktijk Spijker, ben ik sinds 2007 als docent verbonden aan de opleiding Sport en Bewegen in Enschede, waar ik als docent binnen de stream bewegingsagogie verschillende vakken geef, ook actief ben als teamdeskundige en daarnaast vertrouwenspersoon voor deze locatie. Ik heb mij de afgelopen jaren bekwaamd in het oplossingsgericht coachen van leerlingen en collega’s die vast dreigen te lopen in hun opleiding.

In 2014 heb ik de “train de trainer”-opleiding tot docent Agressie Regulatie Training gedaan (www.jezelfdebaas.eu) , waarbinnen door middel van een praktische module jongeren word geleerd om blijvend om te gaan met hun agressie.

 

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen:
Lees meer
COMET training gaat van start op 20 september 2018
Lees meer